อาคารศูนย์ฝึกอบรมครูคุนซาน

เกรด: คลาส A

พื้นที่วัสดุ: 202m²

ประเภทวัสดุ: กระจกเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (thermotropic)