ศูนย์นวัตกรรมฉงชิ่ง สถาบันเทคโนโลยีปักกิ่ง
ประเภทวัสดุ: กระจกเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (thermotropic) พื้นที่วัสดุ: 9000m² เวลาที่เสร็จสิ้น: มีนาคม 2565 ขนาดผลิตภัณฑ์: 1484 * 1484 โครงสร้างผลิตภัณฑ์: 6 + 2M + 6 โปร่งใสสูง LOW-E+12A+6+1.14PVB+6 (แก้วซุปเปอร์ไวท์) อัตราการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ ทีวี: 0.88 (โปร่งใส), 0.13 (การทำให้เป็นละออง) ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนจากแสงอาทิตย์ SHGC: 0.74 (โปร่งใส), 0.25 (การทำให้เป็นละออง) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนส่วนกลาง K [W/m2 K]: 4.69
 1