อาคารเซี่ยงไฮ้ยูเนี่ยนเพย์
โครงการ: อาคาร Shanghai UnionPay อาคาร เกรด: อาคารสำนักงานเกรด A พื้นที่วัสดุ: 800 ม. ² ประเภทวัสดุ: กระจกเปลี่ยนสีที่ควบคุมอุณหภูมิ (ที่เกิดจากความร้อน) ขนาดผลิตภัณฑ์: 2000*1000 โครงสร้างผลิตภัณฑ์: 8+2M+6+1.52PVB+ 6 (Pubai) อัตราการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ ทีวี: 0.88 (โปร่งใส), 0.13 (การทำให้เป็นละออง) ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนจากแสงอาทิตย์ SHGC: 0.74 (โปร่งใส), 0.25 (การทำให้เป็นละออง) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนส่วนกลาง K [W/m2 K]: 4.69
 1