โรงพยาบาลผิวหนังเซี่ยงไฮ้
เกรด: อาคารสำนักงานเกรด A พื้นที่วัสดุ: 104 ม. ² ประเภทวัสดุ: กระจกลดแสงเปลี่ยนสีที่ควบคุมอุณหภูมิ (ที่เกิดจากความร้อน) ขนาดสินค้า: 1500*1800 โครงสร้างผลิตภัณฑ์: 8+2M+8+15A+8+1.52PVB+8 ( Pubai)อัตราส่วนการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ ทีวี: 0.88 (โปร่งใส), 0.13 (การทำให้เป็นละออง) ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนจากแสงอาทิตย์ SHGC: 0.74 (โปร่งใส), 0.25 (การทำให้เป็นละออง) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนส่วนกลาง K [W/m2 K]: 4.69
 1