Nanchang Qixia Rare Botanical Garden Grade: แห่งชาติ
โครงการ: สวนพฤกษศาสตร์ Qixia Rare หนานฉาง เกรด: ระดับประเทศ พื้นที่วัสดุ: 3,500 ตร.ม. ² ประเภทวัสดุ: กระจกเปลี่ยนสีที่ควบคุมอุณหภูมิ (ที่เกิดจากความร้อน) ขนาดผลิตภัณฑ์: 1484 * 1484 โครงสร้างผลิตภัณฑ์: 6+2M+6+1.14PVB+ 6 (แก้วสีขาวพิเศษ) อัตราการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ ทีวี: 0.88 (โปร่งใส), 0.13 (การทำให้เป็นละออง) ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนจากแสงอาทิตย์ SHGC: 0.74 (โปร่งใส), 0.25 (การทำให้เป็นละออง) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนส่วนกลาง K [W/m2 K]: 4.69
 1