กระจกโฟโตโครมิก

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยส่วนประกอบคู่ซิลิกอนอนินทรีย์ A, B รวมวัสดุสารละลายน้ำที่มีลักษณะปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลักษณะอื่น ๆ สารละลายน้ำ (กลุ่ม A และส่วนประกอบ B) ผสมตามสัดส่วนที่แน่นอนและเป็น แก้ไขเป็นกาวติดไฟภายใต้เงื่อนไขบางประการ หลังจากการบ่ม อัตราการหดตัวของผลิตภัณฑ์ต่ำ การกัดกร่อนต่ำ ไม่มีสีเหลือง สมบัติทางเคมีที่เสถียร ทนต่ออุณหภูมิสูง ปลอดสารพิษ และไม่มีปรากฏการณ์การย้ายถิ่นเกิดขึ้น วัสดุการบ่มมีความแข็งแรงและการยึดติดกับกระจกเพื่อป้องกันกระจกแตก จากการล้ม; วัสดุที่บ่มจะขยายตัวและเกิดฟองด้วยไฟ และทำหน้าที่เป็นฉนวนความร้อน