ควบคุมอุณหภูมิ
ห้องปฏิบัติการของเราถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 ผลิตภัณฑ์ที่สามารถควบคุมการเปลี่ยนรูปแบบการส่งผ่านแสงได้ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อกรองแสงที่เป็นอันตรายจากธรรมชาติ การป้องกันตาพร่า และการปรับความเป็นส่วนตัว วิธีการติดตั้งกระจกแบบดั้งเดิมเพื่อให้อาคารสมัยใหม่บอกลาการแรเงาแบบแขวนภายนอกแบบเดิมและแสดงด้านที่สวยงามมากขึ้นสำหรับอาคารที่ทันสมัยและทันสมัย