อาคารเซี่ยงไฮ้ยูเนี่ยนเพย์

มุมมอง : 1510
เวลาอัปเดต : 2022-05-11 14:10:51

โครงการ: อาคาร Shanghai UnionPay

เกรด: อาคารสำนักงานเกรด A

พื้นที่วัสดุ: 800m²

ประเภทวัสดุ: การควบคุมอุณหภูมิ, การควบคุมแสง, วัสดุทนไฟ

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว
อ่านเพิ่มเติม >>
โรงพยาบาลผิวหนังเซี่ยงไฮ้ โรงพยาบาลผิวหนังเซี่ยงไฮ้
May .11.2022
เกรด: อาคารสำนักงานเกรด A พื้นที่วัสดุ: 800m² ประเภทวัสดุ: การควบคุมอุณหภูมิ, การควบคุมแสง, วัสดุทนไฟ
Chongqing Collaborative Innovation Zone - อาคารห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของฐานบ่มเพาะอุตสาหกรรมร่วม Chongqing Collaborative Innovation Zone - อาคารห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของฐานบ่มเพาะอุตสาหกรรมร่วม
May .11.2022
ประเภทวัสดุ: กระจกเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (thermotropic) พื้นที่วัสดุ: 4500 ตร.ม. เวลาที่เสร็จสมบูรณ์: มีนาคม 2565
ศูนย์นวัตกรรมฉงชิ่ง สถาบันเทคโนโลยีปักกิ่ง ศูนย์นวัตกรรมฉงชิ่ง สถาบันเทคโนโลยีปักกิ่ง
May .11.2022
ประเภทวัสดุ: กระจกเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (thermotropic) พื้นที่วัสดุ: 9000m² เวลาที่เสร็จสมบูรณ์: มีนาคม 2565
อาคารศูนย์ฝึกอบรมครูคุนซาน อาคารศูนย์ฝึกอบรมครูคุนซาน
May .11.2022
เกรด: Class A พื้นที่วัสดุ: 202m² ประเภทวัสดุ: กระจกเปลี่ยนสีควบคุมอุณหภูมิ (thermotropic)