ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการทั่วไป

ติดต่อ:จาง เฉียง
โทรศัพท์:13815120456

กล่องจดหมาย: 7646680812qq.com

ปรึกษากล่องจดหมาย: [email protected]