โรงพยาบาลผิวหนังเซี่ยงไฮ้

เกรด: อาคารสำนักงานเกรด A

พื้นที่วัสดุ: 800m²

ประเภทวัสดุ: การควบคุมอุณหภูมิ, การควบคุมแสง, วัสดุทนไฟ